Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288
واترجت – برش لیزر ایران

تکنولوژی واترجت یکی از راه‌های سالم و بی خطر برش مواد می‌باشد.

این سیستم برش می‌تواند راه نو و جدیدی برای صنعت شما ایجاد نماید. تکنولوژی واترجت نیز  بی‌خطرترین و آسان ترین راه برش مواد درخواستی به هر شکلی می‌باشد.

واترجت

سازوکار واترجت از یک باریکه آب با سرعت بالا که یک مواد ساینده به منظور برش مواد سخت به آن تزریق شده تشکیل شده است مخلوت آب و مواد ساینده یک بریدگی باریک را روی قطعه کار ایجاد می‌کند

 


Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/laserbor/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 288