در انواع کارهای ورقکاری به موارد زیادی برخورد می‌کنیم که برای تامین فرم مورد نظر، افزایش مقاومت در مقابل خمش، جلوگیری از آسیب دیدن دست، ایجاد اتصال و… نیاز به خمکاری وجود دارد. وسایل و ماشین آلاتی که برای این منظور به کار می‌روند متنوع بوده و با هر کدام خم‌های معینی را می‌توان ساخت.

خمکاری

این مجموعه با اختیار داشتن 2 دستگاه CNC و NC با کارگیر 120 سانتی‌متر و 3 متر آماده انجام پیچیده‌ترین خدمات خمکاری می‌باشد.